Mokslų temos

Konferencijų, Formavimo dienų ir studijų grupelių būdu stengiamės pažinti šias temas:

 • Ryšys tarp tikėjimo ir žinojimo
 • Dievo egzistavimo įrodymai
 • Sielos egzistavimas ir amžinasis gyvenimas
 • Biblija, Tradicija, ir Bažnyčios Magisteriumas
 • Reforma ir kontroreforma
 • Draugystė poroje ir santykiai iki santuokos
 • pašvęstojo gyvenimo pašaukimas
 • trys didieji nemoralūs sandoriai suseksualinotoje visuomenėje: Pornografija, Nepastojamumas, Abortas
 • Prigimtinė tvarka ir lytinės tapatybės ideologija
 • Politika ir religija
 • Kryžiaus dvasingumas
 • Nei liberalai, nei konservatoriai – tiesiog katalikai
 • Skaistumas
 • Istorija ir juodosios legendos
 • Gyvenimo prasmė
 • Persekiojami krikščionys

Formavimo dienos

Formavimo dienos, tai kelių dienų susitikimas, kuris pasiūlo jaunuoliams gauti tvirtą formavimą ir įgyti reikiamus įrankius savo katalikiškam tikėjimui pažinti bei apginti. Įvairių specialybių profesionalai katalikai, universitetų dėstytojai, kunigai, rašytojai veda konferencijas pagrindinėmis ir aktualiausiomis temomis, kaip : Dievo egzistavimas, sielos nemirtingumas, mokslas ir tikėjimas, Bažnyčios istorija, bioetika, draugystė ir šeima… Ši veikla vyksta aplinkoje pilnoje džiaugsmo, draugystės, maldos ir daug kitos formatyvios bei kultūrinės veiklos apsuptyje.

Trumpieji periodiniai susitikimai

Skirtingos mažesnės Voces Verbi grupelės metų eigoje organizuoja keletą mažųjų susitikimų, kurie yra dažnesni nei kasmetinės Formavimo dienos.

Šių susitikimų metu suderiname įvairias veiklas, kaip malda, formavimas, pramogos ir t.t.