Internetas

Norime teisingai naudoti komunikacijos priemones, nes internetas yra modernusis pasaulis, kuriame Veces Verbi nori būti veikiantys, kad skleistų Evangeliją iki pasaulio pakraščių.

Be to, jog veikiame skirtinguose socialiniuose tinkluose, norime pasiūlyti įvairios medžiagos formavimuisi, skaitmeniniu būdu, kaip knygos, konferencijos, audio įrašai ir. t.t.

Mokyklų lankymas

Žinodami, jog ateizmo šalininkai “ paėmę į savo rankas valdžią, smurtingai puola religiją ir ateizmo skleidimui, ypač auklėdami jaunimą, panaudoja net viešosios valdžios turimas spaudimo priemones” (Gaudium et Spes nr.20), norime išimtinai atkreipti dėmesį į mokyklų aplinką, kad jose galėtume liudyti katalikų tikėjimą ir jį apginti nuo ideologinių atakų, tokių kaip lytiškumo ideologijos. (gender)

Kad tai padarytume organizuojame konferencijas, susitikimus klasėse ir įvairias formatyvias veiklas mokyklų aplinkose, universitetuose, apgindami aktualias temas, tokias kaip gyvenimo prasmė, Dievo egzistavimas, draugystė poroje, seksualumas, laimė, siekdami atsakyti į pagrindines dvejones apie tikėjimą.

Tautinės misijos​

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai” (Mk 16,15) nenorime būti kurti, šiam pašaukimui, kuris skirtas kiekvienam krikščioniui.

Tautinės misijos, kurios atnešė tiek daug vaisių Bažnyčios evangelizaciniame darbe, gali būti proga, kad Dievas veiktų savo malonės stebuklus tokioje nebe krikščioniškoje, kristofobiškoje visuomenėje, kaip mūsų.

Tautinės misijos metu lankome namus, tam tikrame regione arba parapijoje, kad pakviestume žmones susitaikyti su Dievu ir pastiprinti jų santykiu su Juo. “Misijos centre” būna siūlomos kitos pamaldumo, ketechezinės, kultūrinės ir pramoginės veiklos. Tautinės misijos laikotarpis tai – atsivertimo, malonės ir džiaugsmo Viešpatyje laikas.

Apaštalavimas už gyvybę

Prieš “mirties kultūrą” sudarytą iš aborto, eutanazijos, biologinio testamento apgavystės ir kitų dramatiškų tikrovių, mes norime skatinti ir skleisti autentišką “ gyvybės kultūrą”, kuri siekia apginti gimstamumą ir remia natūraliai sudarytas šeimas.

Dėl to, įsipareigojame kovoti prieš abortą, apgindami kiekvieno užsimezgusio vaikelio teises, kiekvienos mamos teises, kiekvieno žmogaus teises. Aiškiai suprantame, jog, kaip sakė Šv. Teresė iš Kalkutos „šiandien, didžiausias taikos griovėjas yra – abortas”

Konkrečiai įsipareigojame, dalyvauti Eisenoje už Gyvybę ir toliau organizuoti bei vykdyti kitas veiklas, tokias kaip: “Rožinis už gyvybę” priešais aborto klinikas, skrajučių sklaida universitetuose, kad padėtume suvokti realybę apie aborto žalą, įvairių straipsnių leidyba ginant gyvybę, video filmavimas paneigiant mitus, kurie gina ir skleidžia abortą ir bet kokią kitą grėsmę žmogaus gyvybės orumui.

Savanorystės

Kad įvykdytume Kristaus žodžius, kurie sako „ kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio.” (Mt 10,42), stengiamės lankyti senelius, ligonius, ir palaikyti pačias vargingiausias Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos, kurioje esame gimę, misijas.

Šv. Vicentas Paulietis sakydavo, jog vargšai ir kenčiantieji mums atvaizduoja Dievo Sūnų, kuris pats buvo vargšas ir kenčiantis ant Kryžiaus. Dėl to, vienas iš Voces Verbi grupės apaštalavimų, tai karitatyviniai darbai, vadinami gailestingumo darbais “kūnui”.

Šie darbai ypač įgyvendinami lankant ligonius ir senelius slaugos namuose, palengvinant jų fizinius ir dvasinius kentėjimus kalbantis, klausantis, ar net padedant jiems kartu su slaugos namų darbuotojais.