Voces Verbi, tai katalikiška jaunimo grupė, kuri nori būti žemės druska ir pasaulio šviesa (Mt5,13-20). Voces Verbi (Žodžio balsai) vardą paimame iš Šv. Augustino frazės, jis sakė: „kiekvienas žmogus, kuris skelbia Žodį, – yra Žodžio balsas.” Mes taip pat norime mūsų balsu ir ypatingai visu mūsų gyvenimu skelbti tai ką, amžinasis Žodis, Kristus, nori pasakyti mūsų šiandienos pasaulio žmonėms.

Tam kad galėtų perteikti ir skleisti katalikų tikėjimą, Voces Verbi jaunimas stengiasi jį pažinti, pagilinti ir realiai gyventi. Kad to pasiektų, jaunimas savo gyvenimus grindžia Kristumi atrandamu per sakramentus ir pamaldumu Švenčiausiajai Mergelei Marijai.

Norime dalintis Įsikūnijusio Žodžio religinės šeimos dvasingumu, tikslais ir veikla, nes iš jos gimėme ir esame jos dalis.