Sakramentai ir pamaldumas Marijai

Šv. Jonas Boskas turėjo sapną, kuriame suprato, jog dvi pagrindinės kolonos tarp kurių Bažnyčia gali užtikrintai ir saugiai, apsaugota nuo priešų puldinėjimo, plaukti, – tai Mergelė Marija ir Švenčiausioji Eucharistija.

“Lieka tik du būdai išsigelbėti, esant tarp tiek daug suvedžiojimų, tai: pamaldumas Mergelei Marijai ir dažni sakramentai: dažna Komunija, skiriant visus išteklius, kad patys juos priimtume ir, stengdamiesi, kad ir kiti juos priimtų visuomet ir visais laikais.” (Šv. Jonas Boskas)

Dvasinės pratybos

Dvasinės pratybos, sudarytos iš kelėtos rekolekcijos dienų praleidžiamų tyloje, kurių metu siūloma medituoti ir apmąstyti įvairius aspektus, tam kad susitvarkytume savo gyvenimą. Jas atliekame kiek įmanoma tiksliau sekant Šv. Ignaco iš Lojolos Dvasinių pratybų knygą. Šios dvasinės pratybos yra didžiulė pagalba nuteikti sielai padėti atsikratyti visų nekontroliuojamų defektų, ir kartą jų atsisakius, ieškoti ir atrasti Dievo valiai, kad vykdytume ją mūsų gyvenimuose ir taip išgelbėtume mūsų sielą. Dėl to, siūlome kiekvienam Voces Verbi nariui kasmet atlikti šias dvasines pratybas.

Piligrimystės

Kaip ženklas, jog priklausome budinčiajai Bažnyčiai, kuri keliauja į Amžinąją Tėvynę, keliaujame kaip piligrimai į tas vietas, kur Dievo būvimas pasaulyje pasirodė dar aiškesnis ir teikiantis malonių žmonėms.