Jaunimo grupės Voces Verbi tikslus galime išskirti į keturis aspektus:

Dvasinis formavimas ir apologetika

Kadangi niekas nemyli to, ko nepažįsta, yra neatsiejama jog, Voces Verbi jaunimas stengtųsi pažinti katalikų tikėjimą, jo šaltinius, pagrindus ir jo lobius.

Esame įsitikinę, jog „protas ir tikėjimas yra du sparnai, kuriais žmogaus dvasia pakyla iki tiesos kontempliacijos” (Jonas Paulius II Ratrio et fides)

Todėl kartu su mūsų intelektualiniu formavimu, kuris mums leidžia įtikinamai atsakyti apie mūsų tikėjimo tiesas (1 Pt 3,15) mes norime tvirtai remtis giliu dvasingumu, kuris padeda mums gyventi Evangelija su visais jos reikalavimais ir iššūkiais, tvirtai įsitikinę, jog tik Kristus turi amžinojo gyvenimo žodžius ( Jn 6,68)

Kultūros evangelizacija

Žinant, jog „gėris pats iš savęs yra plintantis” „negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję” (Apd 4,3-21), Voces Verbi jaunimas nori įsipareigoti visomis savo jėgomis, tam kad Evangelija apšviestų ir persmelktų visą autentiškai žmogiškąją tikrovę.

Dėl to, kiekvienas šios grupės narys turi siekti šventumo savo gyvenime ir misionieriškai liudyti tai savo pavyzdžiu ir žodžiu aplinkose, kuriose veikia, pagal savo asmeninį pašaukimą ir pareigas.

Esame apologetinė ir misionieriška grupė, kuri „nesigėdija Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam” (Rom 1,16), ir taip pat žinome, jog jei išpažįstame Kristų prieš žmones, Jis mus išpažins Dievo angelų akivaizdoje (Lk 12,8)

Katalikiškos draugystės

Mūsų laikais, daug jaunuolių katalikų jaučiasi vieniši ir “keisti” savo aplinkose. Ši vienatvė susilpnina jų tikėjimą, arba net priverčia jį visai prarasti.

Voces Verbi nori sukurti katalikišką tikros draugystės aplinką, kurioje dalinamasi jaunatvišku džiaugsmu, bet taip pat evangelijos idealais, meile bažnyčiai, meile skaistumui, “pasaulietiškos dvasios” atstūmimu, Dieviškų dalykų džiaugsmu ir t.t.

Asmeninio pašaukimo atpažinimas

Kaip sakė Šventasis Alberto Hurtado, “ žmogaus susiformavimas priklausos nuo dviejų, o trijų taip, nuo dviejų, o trijų ne, kuriuos penkiolikos – dvidešimties metų jaunuolis pasirenka”

Voces Verbi nori pasiūlyti tinkamą aplinką, kad grupės nariai galėtų atlikti nekeliantį abejonių asmeninio krikščioniškojo pašaukimo atpažinimą, tebūna tai pašvęstasis gyvenimas ar santuokos ir šeimos gyvenimas, tvirtai įsitikinę, jog tik tobulas dieviškosios valios sekimas mums gali suteikti tą ramybę ir laimę, kurią tik pats Dievas gali duoti.