Voces Verbi is een katholieke jongerengroep van jongeren die het zout der aarde en het licht der wereld willen zijn (Mt 5, 13-20). De naam Voces Verbi komt uit een zin van H. Augustinus, die zei: “Elke mens die het Woord verkondigt, is Stem van het Woord”. Ook wij willen met onze stem en vooral met ons leven verkondigen wat het Eeuwige Woord, Christus, te zeggen heeft tegen de mensen van vandaag, tegen onze wereld.

De jongeren van Voces Verbi willen het katholieke geloof kennen, verdiepen en leven om het vervolgens over te brengen aan anderen en te verdedigen. Daarom moeten alle leden een leven leiden dat is geworteld in Christus door de Sacramenten en de devotie aan de Heilige Maagd Maria.

Wij willen delen in de spiritualiteit, de doelstellingen en de activiteiten van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord, waarin wij geboren zijn en waar wij deel van uitmaken.