Theater, muziek, kunst etc.

Alles wat authentiek menselijk is moet worden doordrongen en getransformeerd door de kracht van het Evangelie, zoals Christus de hele menselijke natuur heeft aangenomen, afgezien van de zonde.

Daarom willen we dat onze leden de talenten ontdekken en ontwikkelen die God hen heeft gegeven, op alle vlakken van de cultuur: theater, muziek, kunst, dans etc.

Kampen, excursies, sport

Eén van de dingen waaraan je een jongere van Voces Verbi kunt herkennen, is de vreugde. Vreugde komt voort uit de deugd en moet altijd samengaan met de deugd.

Daarom organiseren we sportieve en recreatieve activiteiten die zorgen voor een gezonde geest in een gezond lichaam (mens sana in corpore sano), en waardoor we op een gezonde en heilige manier kunnen ontspannen.

Naast verschillende sporten, excursies en andere fysieke activiteiten nemen vooral de kampen een belangrijke plek in. Zij zijn ware scholen van de deugd.