De doelen van de jongerengroep Voces Verbi kunnen worden samengevat in vier punten:

Geestelijke vorming en apologetiek

Niemand kan houden van wat hij niet kent. Daarom is het noodzakelijk dat de jongeren van Voces Verbi op een diepe manier het katholieke geloof kennen: haar wortels, haar fundamenten, haar schatten.

Wij zijn ervan overtuigd dat “de rede en het geloof de twee vleugels [zijn] waarmee de menselijke geest zich verheft tot de beschouwing van de waarheid” (H. Johannes Paulus II, Fides et Ratio).

Daarom willen wij als fundament, naast een intellectuele vorming die het ons mogelijk maakt de redenen voor ons geloof te geven (vgl. 1 Pt. 3,15), ook een solide spiritualiteit die ons helpt om het Evangelie te leven met al haar veeleisendheid en al haar uitdagingen, in de overtuiging dat alleen Christus woorden van eeuwig leven heeft (vgl. Joh. 6,68).

Evangelisatie van de cultuur

Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Omdat we niet kunnen zwijgen over dat wat wij gezien en gehoord hebben (vgl. Heb. 4,13-21), willen de jongeren van Voces Verbi al hun krachten bundelen opdat het Evangelie kan doordringen in alle waarlijk menselijke realiteiten, en er haar licht op kan werpen.

Daarom moet elk lid zijn best doen een heilig leven te leiden en missionaris te zijn door zijn voorbeeld en zijn woorden, in de omgeving waar hij te vinden is volgens zijn eigen roeping en verplichtingen.

We zijn een apologetische missiegroep die “zich niet schaamt voor het Evangelie, omdat het de kracht van God is voor de redding van ieder die gelooft” (Rom. 1,16) en omdat wij weten dat, als wij Christus belijden voor alle mensen, Hij ook ons zal erkennen voor alle engelen van God (vgl. Luc. 12,8).

Katholieke vriendschappen

In onze tijd staan veel katholieke jongeren er alleen voor en zijn zij “vreemd” in hun eigen omgeving. Deze eenzaamheid zorgt ervoor dat velen afzwakken in hun geloof en het zelfs verliezen.

Voces Verbi wil daarom een katholieke omgeving scheppen van ware vriendschap, waar we niet alleen de vreugde van onze jeugd kunnen delen, maar ook de idealen van het Evangelie, de liefde voor de Kerk en voor de zuiverheid, het afwijzen van de “wereldse geest”, de vreugde van de dingen die van God komen, etc.

Onderscheiding van de eigen roeping

Zoals de H. Alberto Hurtado zei: “de toekomst van een mens hangt af van twee of drie ja’s, twee of drie nee’s, uitgesproken als jongere tussen de 15 en 20 jaar.”

Voces Verbi wil een geschikte omgeving bieden waar haar leden een authentieke onderscheiding van hun eigen Christelijke roeping kunnen volbrengen, of dat nu het toegewijde leven is of het huwelijk en het gezinsleven, in de overtuiging dat alleen het perfect volgen van de Goddelijke wil ons die vrede en vreugde kunnen brengen die alleen God ons kan geven.