Sacramenten en devotie aan Maria

De Heilige Don Bosco had vele profetische dromen. In één droom had hij een beeld van een schip dat werd aangevallen door allerlei vijanden, maar veilig was toen het geankerd lag aan twee kolommen. Eén van die kolommen had een beeld van Maria erop, de ander van de Eucharistie. Don Bosco begreep dat het scheepje van de Kerk alleen maar beschermd kan worden door Maria en de Eucharistie.

“Er resten ons maar twee middelen om gered te worden temidden van zoveel onzekerheid! Devotie aan de Heilige Maagd Maria en frequentie van de sacramenten, vooral de regelmatige Communie. We moeten alles in het werk stellen om deze middelen zelf te gebruiken en anderen aan te moedigen ze altijd en op elk moment te gebruiken.” (H. Don Bosco)

Geestelijke Oefeningen

De Geestelijke Oefeningen zijn dagen van retraite in stilte, waar voor elke meditatie punten worden meegegeven om over na te denken, om op die manier ons leven in te richten naar Gods wil. We volgen zo trouw mogelijk het boek van de Geestelijke Oefeningen van de H. Ignatius van Loyola. De Geestelijke Oefeningen zijn een grote hulp om onze ongeordende affecties op te sporen en weg te nemen en daarna Gods wil te ontdekken in ons eigen leven en de kracht te ontvangen dat ook daadwerkelijk te doen, tot meerdere eer van God en voor de redding van onze ziel. Daarom worden alle leden van de Voces Verbi aangemoedigd jaarlijks de Geestelijke Oefeningen te doen.

Bedevaarten

Als teken van onze plaats in de militante Kerk, die altijd op weg is naar het Eeuwig Vaderland, gaan wij op bedevaarten om te bidden op die plekken waar Gods aanwezigheid in de wereld op een bijzondere manier duidelijk is, en waar vele gebeden al verhoord zijn.