Internet

Wij willen op een goede manier gebruik maken van de sociale media, want het internet is het centrum van de moderne wereld, waar ook de Voces Verbi aanwezig willen zijn om het Evangelie te verkondigen tot in alle uithoeken van de wereld.

Naast onze aanwezigheid op de sociale netwerken willen we ook digitaal vormingsmateriaal aanbieden, zoals boeken, conferenties, audiomateriaal etc.

Schoolbezoek

Waar het atheïsme aan de macht is, “bestrijden zij heftig de godsdienst en verbreiden zij het atheïsme ook met die dwangmiddelen, waarover de publieke overheid kan beschikken, en zij doen dit vooral bij de opvoeding van de jeugd.” (Gaudium et Spes nr. 20) Wij zijn ons daar bewust van en willen daarom in het bijzonder in de scholden getuigenis geven van het katholieke geloof en haar verdedigen tegen ideologische aanvallen, zoals de gendertheorie.

Daarvoor organiseren we conferenties, ontmoetingen in de klassen en andere vormende activiteiten op scholen en universiteiten. We hebben het over thema’s die aanspreken, zoals de zin van het leven, het bestaan van God, relaties en seksualiteit, geluk etc. en we proberen te antwoorden op de belangrijkste twijfels over het geloof.

Volksmissies

“Gaat uit over de hele wereld en verkondigt de Blijde Boodschap aan alle schepselen!” (Mc 16,15) Wij willen niet doof blijven voor deze oproep, die aan elke Christen gericht is. De volksmissies, die in de geschiedenis al zoveel vrucht hebben gedragen voor de Kerk in haar evangelisatiewerk, kunnen de gelegenheid zijn voor God om de wonderen van zijn genade te volbrengen in een maatschappij die zo gedechristianiseerd en christofobisch is als de onze.

In een volksmissie bezoeken we de huizen van een bepaalde zone of parochie om de mensen uit te nodigen zich met God te verzoenen en hun relatie met Hem te verdiepen. In het “missionaire centrum” worden er ook allerlei activiteiten aangeboden op het gebied van devotie, catechese, cultuur en recreatie. De volksmissie is een tijd van bekering, van speciale genade en vreugde in de Heer.

Pro-life apostolaat

Against the “culture of death” made up of abortion, euthanasia, the devious biological will and other dramatic realities, we want to promote an authentic “culture of life” that defends births and supports the natural family.

For this reason we reinforce our commitment to the fight against abortion, to defend the rights of every conceived child, every mother, every human person. We are aware, as Mother Teresa of Calcutta said, that “today the greatest destroyer of peace is abortion”.

Concretely, we are mainly committed to participate in the March for Life and to carry out initiatives such as the prayer of the “Rosary for Life” in front of abortion clinics, the leafleting in universities to raise awareness of the reality of abortion, the writing of articles in defense of life and filming videos to disprove the false myths that defend abortion and any other threat to the dignity of human life.

Vrijwilligerswerk

Om de woorden te vervullen van Christus, “wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan,” (Mt 10, 42) willen wij ons inzetten in het bezoeken van ouderen en zieken en zorg dragen voor de benodigdheden van de armste missies van de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord, waaruit wij geboren zijn.

De H. Vincenzo de Paoli zegt dat de armen en lijdenden als Christus Zelf zijn, die ook eens arm en lijdend was op het Kruis. Daarom behoren bij het apostolaat van de Voces Verbi ook de werken van naastenliefde, ofwel de fysieke werken van barmhartigheid. Dit gebeurt vooral door het bezoeken van zieken en ouderen, om zo iets van hun lijden te verlichten door een goed gesprek, een luisterend oor of een helpende hand.